Śledź nas na:Rozwój poznawczy człowieka

Prawidłowości rozwoju – Reguła 2

 

Rozwój przebiega od reakcji ogólnych do specyficznych:

 • widzi duże przedmioty zanim zobaczy małe

 • manipuluje prostymi przedmiotami zanim złożonymi

 • klasyfikacja

 • reakcja na obcych

 

Prawidłowości rozwoju – Reguła 3

Rozwój jest ciągły.

 

Prawidłowości rozwoju – Reguła 4

Różnice indywidualne dotyczące rozwoju.

 

Wzorce rozwoju psychoruchowego:

 

Rozwój harmonijny – rozwój wszystkich czynności psychomotorycznych odbywa się z taką samą szybkością.

 • Przeciętne tempo rozwoju ruchowego WR=WŻ

 • Globalne opóźnienie rozwoju WR

 • Globalne przyspieszenie rozwoju WR>WŻ

 

Rozwój nieharmonijny – poszczególne sfery rozwijają się w innym tempie.

 • Parcjalne, fragmentaryczne opóźnienie rozwoju przy prawidłowym rozwoju innych funkcji.

 • Głębokie, parcjalne opóźnienie przy opóźnionym rozwoju ogólnym innych funkcji.

 • Parcjalne przyspieszenie rozwoju w zakresie jakiejś funkcji np. mowy czy myślenia.

 • Różne tempo rozwoju wszystkich funkcji.Zobacz także