Śledź nas na:Rozwój poznawczy człowieka

Rozwój – to seria progresywnych zmian, które prowadzą do dojrzałości organizmu:

  • zachodzą one w jednym kierunku

  • każda zmiana jest zależna od poprzedniej i wywiera wpływ na późniejszą

  • wpływa na pojawienie się nowych właściwości i zdolności

  • polega na przechodzeniu od funkcji niższych do wyższych

 

Badania nad rozwojem:

  1. Podejście normatywne (krótkoterminowe) - aby zbadać jak dzieci w danym okresie funkcjonują.

  2. Badania długotrwałe – badany jeden człowiek i w długich okresach czasu; badanie osobowości człowieka.

 

Norma statystyczna – stosowanie normy w sensie statystycznym nie może samodzielnie wyrokować o jakiejś sytuacji, ale jest przydatne.

 

Społeczno – kliniczne znaczenie normy:

Norma to brak symptomów sygnalizujących stan patologiczny.

 

Symptomy patologiczne:

  • obiektywne – obserwowane w zachowaniu objawy nieprzystosowania

  • subiektywne – przykre uczucia przeżywane przez dziecko, ale nie ujawniane na zewnątrz (lęki, depresje).

 

Teoretyczne znaczenie normy:

Celem jest sformułowanie wzorca dojrzałej osobowości:

  • zbyt rygorystyczny - „wszyscy są nienormalni”

  • zbyt liberalni - „wszyscy są normalni”Zobacz także