Śledź nas na:

Psychologia rozwoju człowieka

Psychologia:
+ Jest nauką o człowieku.
+ Jego świadomej i nieświadomej działalności.
+ To procesy i prawa rządzące zachowaniem.
+ Nauka o człowieku i jego funkcjonowaniu w środowisku społecznym.

  • liczba prac: 14