Śledź nas na:Globalne zaburzenia rozwoju

Przyczyny: Mikrouszkodzenia, parcjalne deficyty fragmentaryczne, ogniskowe, nie powodują upośledzenia tylko trudności. W przypadku życia w złych warunkach, osoba może funkcjonować jako upośledzona.


Zaburzenia:

 • wzrokowe – dziecko z zaburzeniami wzrokowymi unika zajęć angażujących percepcję; trzeba ją ćwiczyć.

 • słuchowe – niewłaściwa analiza dźwięków słuchowych, dziecko zapisuje jak słyszy; następuje kompensacja – gdy dziecko zapisze „chlep” zobaczy napis i przypomni, że ten wyraz wygląda inaczej.

 • ruchowe – ośrodki w korze mózgowej mają punktowe uszkodzenia; lateralizacja stronna – lepiej rozwinięte lewe oko, lewa ręka.Niedorozwój umysłowy (oligofrenia) – ogólne zmniejszenie możliwości rozwojowych spowodowane bardzo wczesnymi i nieodwracalnymi zmianami w centralnym układzie nerwowym (CUN) dziecka. Zmiany są szerokozakresowe (rozlane).


Podstawowym kryterium jest jakość komórek – ich elastyczność, która decyduje o ruchliwości układu nerwowego (szybkość reakcji). Wtedy nie da się wykazać w badaniach upośledzenia. W pozostałych przypadkach (niezależnych od jakości) da się wykazać.


Stopnie niedorozwoju:

 • lekki

 • umiarkowany

 • znaczny

 • głęboki


Niedorozwój umysłowy nie jest chorobą – jest stanem zejściowym chorób o różnej etiologii.


Najtrudniej diagnozuje się lekki niedorozwój, gdyż są to przypadki, które są „na styku. Nie należy wtedy stawiać diagnozy po pierwszym badaniu, trzeba przeprowadzić wywiad psychologiczny.


Przyczyny:

 • czynniki endogenne – specyficzne choroby genetyczne

 • czynniki egzogenne – zewnętrzne, środowiskowe


Środowiskowe:

 • działające przed urodzeniem

 • w czasie porodu

 • po urodzinach


Jeśli w fazie prenatalnej działa czynnik uszkadzający, to też jest to czynnik egzogenny.


W życiu płodowym:

 • Kiła genetyczna (choroba opanowana, ale ostatnio powraca) – kobiety chore na kiłę najczęściej rodzą martwy płód lub nie donoszą ciąży.

 • Różyczka – przebyta we wczesnym okresie ciąży może być przyczyną wad wrodzonych mózgu, serca, wzroku, słuchu. Wg najnowszych badań odsetek chorych dzieci 10-20%. Uszkodzenia są największe w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

 • Napromieniowanie – promienie Roentgena szczególnie w pierwszych 3 miesiącach ciąży są bardzo szkodliwe.

 • Konflikt Rh między matką a płodem – odkładanie się barwnika u podstawy czaszki dziecka powoduje uszkodzenia.

 • Zatrucie płodu.

 • Niedożywienie matek.

 • Alkoholizm jednego lub obojga rodziców.


W czasie porodu:

 • Poród kleszczowy – może dojść do urazu mechanicznego i/lub niedotlenienie (szyja owinięta pępowiną).


Po narodzinach:

 • Objawy uszkodzeń po urodzeniu się dziecka często ujawniają się znacznie później.

 • Gruźlicze zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych.

 • Encefalopatia po zapaleniu mózgu w przebiegu krztuśca (kokluszu).

 • Nieżyt górnych dróg oddechowych.

 • Zatrucie tlenkami ołowiu (niektóre farby).

 • Powikłania chorób o przebiegu z wysoką temperaturą.

 • Urazy głowy.


Przypadki niedorozwoju umysłowego ze względu na:

 • idiotyzm amaurotyczny - zwany idiotyzmem ze ślepotą

 • małogłowie – znaczne zmniejszenie rozmiarów czaszki i cofnięte czoło

 • wodogłowie – duży rozmiar głowy, duży specyficzny kształt czaszki, wystające czoło

 • mongoloidia (dawn) – kulistość czaszki, płaska twarz, mały nos, wąskie, skośne szpary powiekowe, brzuch wypukły

 • matołectwo – wzrost bardzo niski, krótkie kończyny, wystający brzuch, skóra zgrubiała, nos płaskiZobacz także