Śledź nas na:Inteligencja ? podejście psychometryczne

Podejście psychometryczne:
To budowanie inteligencji za pomocą standaryzowanych testów służących określeniu różnic indywidualnych między ludźmi.

Dlaczego podejście psychometryczne jest kontrowersyjne?

 

Normatywność:

Piaget i teorie przetwarzania informacji – nacisk na podobieństwa, procesy wspólne.

Psychometria – nacisk na różnice w zakresie inteligencji (identyfikacja i mierzenie).

 

Cele i zastosowania:

Piaget i teorie przetwarzania informacji – ukierunkowania na teorię, opisywanie procesów.

Psychometria – ukierunkowanie na praktykę.

 

 

Istota testów inteligencji:

 

Binet, 1905, Paryż – selekcja dzieci z trudnościami szkolnymi. Badał cztery rodzaje zdolności:

  • rozumowanie werbalne (słów)

  • rozumowanie ilościowe (liczenie w podstawowym zakresie)

  • rozumowanie abstrakcyjne (pewnych zależności czasowych)

  • pamięć krótkotrwała

 

Wechsler – przykłady zadań związanych z matematyką:

  • Podobieństwa np. w czym są podobne jabłko i śliwka, gniew i radość, wolność i sprawność.

  • Arytmetyka

  • Klocki

  • UkładankiZobacz także