Śledź nas na:Inteligencja – teoria przetwarzania informacji

+ Skrypty
+ Pamięć
+ Reguły
+ Schematy
+ Metafora wielomagazynowa


Skrypty –
to schematy zdarzeń, reguły które obowiązują; człowiek uczy się tych skryptów.


Pamięć a rozwiązywanie problemów:


Dla efektywnego rozwiązywania problemów potrzebne są:


  • Przestrzeń operacyjna – zasoby potrzebne do przeprowadzenia operacji poznawczych, energia umysłowa.

  • Magazyn pamięci krótkotrwałej – przechowywanie wyników wcześniejszych operacji. Ograniczenie pojemności magazynu pamięci krótkotrwałej jest przyczyną trudności dzieci w rozwiązywaniu problemów.


Rozwój pamięci krótkotrwałej:

  • Wzrost całości zasobów wraz z wiekiem – wzrost przestrzeni dostępnej do przechowywania krótkotrwałego.

  • Wzrost pojemności przechowywania jest rezultatem zmniejszenia się przestrzeni wykorzystanej do przeprowadzenia operacji – efekt automatyzacji.


Tworzenie reguł:

Reguły – to pewne procedury oddziaływania na otoczenie i rozwiązywania problemów: jeśli zachodzi A to rób X.

Złożoność reguł wzrasta z wiekiem.


Rozwój schematów:

Schemat – wiedza o typowych elementach jakiegoś aspektu rzeczywistości oraz relacjach pomiędzy elementami; ogólna reprezentacja jakiegoś doświadczenia.


Skrypty – schematy zdarzeń – reprezentacja typowej sekwencji działań i zdarzeń.


Znaczenie schematów:

Ważny rodzaj wiedzy o świecie (np. reguły matematyczne), wpływają na odbieranie informacji o świecie, np. lepsze zapamiętywanie, zmiana informacji by były zgodne ze schematem.


Tworzenie schematów:

pamięć konstruktywna (wpływ systemu wiedzy ogólnej na pamięć) ---------> tworzenie schematów


Metafora wielomagazynowa

magazyn pamięci sensorycznej--->magazyn pamięci krótkotrwałej--->magazyn pamięci długotrwałejZobacz także