Śledź nas na:Rozwój percepcyjny ? dysleksja i dysgrafia

 

Dysleksja

Dysgrafia

Specyficzne trudności w nauce pisania i czytania

Specyficzne trudności w nauce pisania

Objawy

Mylenie liter

Brzydkie pismo

Opuszczanie liter

Niekształtne litery

Zniekształcanie liter

Kleksy

Przestawianie liter

Zamazania

Zjadanie końcówek

Łączenie

Błędy ortograficzne

 

Błędy merytoryczne

Błędy techniczne

Przyczyny

Percepcja wzrokowa

Grafomotoryka

Percepcja słuchowa

Koordynacja wzrokowo – ruchowa

Lateralizacja

Lateralizacja

 

 

Koncepcje dotyczące dysleksji:

  • neurohormonalna – hormony wpływają na rozwój układu nerwowego; dysleksja spowodowana jest zaburzeniami hormonalnymi.

  • genetyczna – jeśli w rodzinie ktoś miał dysleksję, to jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko też będzie miało.

  • mikrouszkodzenia – w wyniku uszkodzeń życia płodowego, uszkodzenia mózgu.

  • psychodysleksja – nabywa się w wyniku jakichś traumatycznych zdarzeń.

  • społeczna – przyczyną – zaniedbanie społeczne np. dzieci wilcze, dzieci które są zamykane.

  • rozwojowa – nie ma dzieci dyslektycznych, to systemy cywilizacyjne i wymagania społeczne tworzą dysleksję.Zobacz także