Śledź nas na:Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

Typy zaburzeń:

 1. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym;
 2. Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej).
 3. Zaburzenia zachowania.
 4. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji.
 5. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie.
 6. Zaburzenia funkcji społecznych rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.
 7. Tiki.
 8. Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.
 9. Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone.

Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych dzieci i młodzieży jako jedna z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych:

 

Układ nerwowy to pobudzanie i hamowanie:

 • Siła procesów – zdolność komórki nerwowej do pracy.

 • Równowaga procesów pobudzania i hamowania – zrównoważenie wraz z rozwojem.

 • Ruchliwość – szybkość przechodzenia od stanu pobudzenia do hamowania i na odwrót.

 

Za optymalny układ uważa się taki zespół cech, który charakteryzuje się stosunkowo dużą siłą procesu pobudzenia zabezpieczającą zdolność komórkową, siłę hamowania, która równoważy pobudzenie oraz ruchliwość na średnim poziomie.

 

O wyraźnej patologii mówimy wówczas, gdy zakłócenia przebiegu procesów nerwowych, czyli neurodynamiki uniemożliwiają prawidłową regulację zachowania człowieka. Stają się powodem dezorganizacji jego zachowania, utrudniają efektywne działanie oraz przystosowanie się do warunków i wymagań otoczenia.

 

Przyczyny zaburzeń dynamiki procesów nerwowych:

endogenne – które tkwią w podmiocie, wewnętrzne, choroby

egzogenne – zewnętrzne, środowiskowe

 

Trzy rodzaje zaburzeń:

 • nadpobudliwi psychoruchowo

 • zahamowania psychoruchowo

 • dzieci o niestałości psychoruchowejZobacz także