Śledź nas na:

Psychologia rozwoju człowieka - Artykuły

  • liczba prac:

Fazy rozwoju człowieka

Życie człowieka, podlega ciągłej zmianie, ciągłemu rozwojowi. Człowiek jest bytem dynamicznym, rozwijającym się nie tylko na płaszczyźnie czysto biologicznej, ale także na płaszczyźnie psychicznej. Od chwili poczęcia człowiek dąży do aktualizacji samego siebie. Aktualizacja ta obejmuje zmiany na poziomie zachowania, na poziomie struktur umysłowych, w strukturze osobowości oraz w relacjach osoba - otoczenie.

Psychoterapia

Psychoterapia – dziedzina psychologii stosowanej. Opiera się na teoretycznych założeniach współczesnej psychologii.

Globalne zaburzenia rozwoju

Przyczyny: Mikrouszkodzenia, parcjalne deficyty fragmentaryczne, ogniskowe, nie powodują upośledzenia tylko trudności. W przypadku życia w złych warunkach, osoba może funkcjonować jako upośledzona.

Przebieg rozwoju emocjonalnego

Emocje – wewnętrzne stany lub uczucia, które mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Są pierwotnym systemem komunikowania się.

Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

Typy zaburzeń: Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym; Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej). Zaburzenia zachowania. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie. Zaburzenia funkcji społecznych rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Tiki. Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone.

Piaget a szkoła

Jedynie przez trening – doświadczanie dziecko nabywa nowych umiejętności i następuje rozwój. Tylko wtedy, gdy dzieci będą aktywne.